Velkommen til urett.info

 

 

Disse hjemmesidene inneholder informasjon om urett behandling og ukultur i forvaltningssaker. Dette inkluderer alle deler av offentlig forvaltning1. Selv de såkalte "private" firmaene slipper ikke unna. Selv om de er organisert som aksjeselskap eies mange delvis eller helt av staten2.

Sidene er under stadig utvikling, og mye mangler fortsatt. Arbeidet er ulønnet, og sidene vil derfor bli utviklet over tid.

Positive og negative tilbakemeldinger ønskes. Særlig tips og informasjon relevant til sidene innhold mottas med takk.

 

1inklusiv stat, departement, kommuner, etater, direktorat, kirken, universitet & høyskoler, forsvaret samt institusjoner
2f.eks. Statoil, Institutt for Energiteknikk, Telenor, Oslo Vei


web counter
web counter

besøkende siden 10. mai 2011